МАЛА МАТУРА

slika

Креативна

ЗУОВ

Партнер

Бојанка

Cambridge

Селфи


2019/2020


ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Листа уџбеника

Јавне набавке

Упис у I разред

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

НАСТАВНИЦИ БЕЗ ГРАНИЦА


УЏБЕНИЦИ


DILS/КОРАК ДАЉЕ


ЛЕТОПИС ШКОЛЕ


ВУКОВЦИ 


ОЦЕЊИВАЊЕ

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ

ФИНАНСИЈЕ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

КРИТЕИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ВЛАДАЊА


Енглески језик

Радмила и Ненад

Бојан


Помоћник у настави

Кодекси понашања

Библиотека

Школски  лист бр. 112

Информатика

Такмичења

Класје

Учитељско друштво Неготин

Slika

ОБАВЕШТЕЊЕ!!!
Имајући у виду актуелне епидемиолошке податке надлежних органа, тела и служби, са циљем превенције ширења грипа у популацији деце и младих, донета је одлука да зимски распуст у Републици Србији, ван територије АП Војводина,буде продужен до 21. фебруара 2020. године, а да први наставни дан буде 24. фебруар 2020.

Учешће ОШ „Вук Караџић“ у Пројекту „Квалитетно образовање за све“

(Quality Education for All – Quality ED Serbia)

Основна школа „Вук Караџић“ је једна од четрдесет школа које су ушле у Пројекат „Квалитетно образовање за све“ (Quality Education for All – Quality ED Serbia). Овај пројекат представља трогодишњу активност коју заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey – 2. фаза“. Програм реализује Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС. 

 

опширније на следећој страниШКОЛЕ ЗА XXI ВЕК


 
Пројекат „Школе за XXI век“ реализује се у Србији од марта 2018. и трајаће до маја 2021. Њуме ће бити обухваћена 1 154 школа. Пројекат је осмислио и спроводи  British Council, а финансира Влада Уједињеног Краљевства. Циљ пројекта је да ученици узраста од 10 до 15 година усвоје вештине критичког мишљења, решавања проблема и програмирања.

опширније на следећој страни
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЕКСКУРЗИЈЕ

преузмите позив

преузите конкурсну документацију


преузмите одлуку о додели уговора


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА -

ЂАЧКА УЖИНА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ


преузмите позив
преузмите конкурсну документацију
одлука о додели уговора
 обавештење о додели уговора
РАСПОРЕД ЧАСОВА
ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДАотворите распоред часова
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

преузмите за ученике од 5. до 8.
преузмите за ученике од 1. до 4.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА

Свечани пријем првака биће одржан у четвртак 29. августа
2019. године у 17:30 часова у свечаној сали ОШ „Вук Караџић“ у Неготину.

Добро дошли, прваци!