ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2018/2019


 

 ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

05. 11. 2018.

 

Јавна набавка мале вредности добара услуга по партијама бр. ЈНМБ 3/2018 - ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 2018/2019. године.

 

преузмите позив

преузмите конкурсну документацију

преузмите одлуку о додели уговора

преузмите обавештење о закљученом уговору

обавешетње 1.

обавешетње 2.

обавешетње 3.

обавешетње 4.

обавешетње 5.

обавешетње 6.


 

ЂАЧКА УЖИНА

27. 09. 2018.

      Јавна набавка мале вредности добара бр. ЈНМБ 2/2018 - ЂАЧКА УЖИНА 2018/2019. године.

преузмите позив

преузмите конкурсну документацију

одлука о додли уговора

обавештење о закљученом уговору