ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


Назив руковаоца односно обрађивача          - ОШ "Вук Караџић" Неготин;


Адреса руковаоца односно обрађивача
       - Лоле Рибара 1, Неготин;


Име и презиме лица за заштиту података   - Саша Траиловић;


Адреса лица за заштиту података                - Лоле Рибара 1, Неготин;


Имејл лица за заштиту података                 -
sekretar@osvuk.edu.rsБрој телефона лица за заштиту података    - 019/542374


Подаци о лицу за заштиту података о личности  - преузмите